Kế hoạch thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU về nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 29-KH/BNCTU
Ngày ban hành 14/01/2022
Ngày hiệu lực 14/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU về nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lý Văn Hải
Tài liệu đính kèm KH_29_BNCTU_20220119024924221220220119025537030_Signed.pdf