Chương trình công tác trọng tâm năm 2022
Số ký hiệu văn bản 07-CTr/BNCTU
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Chương trình công tác trọng tâm năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Quy định
Người ký duyệt Lý Văn Hải
Tài liệu đính kèm 07_CTr_BNCTU_2022011904081170020220119041229305_Signed.pdf