Kế hoạch thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU năm 2022
Số ký hiệu văn bản 36-KH/BNCTU
Ngày ban hành 23/02/2022
Ngày hiệu lực 23/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản của Tỉnh, của Ban nội chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lý Văn Hải
Tài liệu đính kèm KH_36_BNCTU_20220223013748375320220223021513005_Signed.pdf