Quy định 65/QĐ-TW về luân chuyển cán bộ
Số ký hiệu văn bản 65/QĐ-TW
Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày hiệu lực 17/05/2022
Trích yếu nội dung Quy định 65/QĐ-TW về luân chuyển cán bộ
Hình thức văn bản Văn bản của Trung ương
Lĩnh vực Quy định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 65-QD_TW_512276.pdf