Ban Nội chính Tỉnh ủy, tích cực thực hiện công tác giúp đỡ xã xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; Theo đó, đồng chí Vũ Văn Bình - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được phân công giúp đỡ xã Cam Đường xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.


Phim tư liệu
Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương (P4)
  • Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương (P4)
  • Tuyên truyền Luật TCCQ địa phương (phần 3)
  • Tuyên truyền Luat Tổ chức Chính quyền địa phương (phần 2)
  • Tuyên truyền Luat Tổ chức Chính quyền địa phương (phần 1)
  • Tuyên truyền Luật Bầu cử (Phần 3)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 670
  • Trong tuần: 1,523
  • Tất cả: 396,095
Đăng nhập