Tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò quan trọng và luôn mang tính thời sự. Trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như hiện nay thì tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Phim tư liệu
Tuyên truyền Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (P2)
  • Tuyên truyền Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (P2)
  • Tuyên truyền Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • Tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy (phần 3)
  • Tuyên truyền Luật Phòng chống ma túy (P2)
  • Tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy năm 2021
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 529
  • Trong tuần: 3,154
  • Tất cả: 714,282
Đăng nhập