Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai, kết quả công tác tháng 5/2022
Lượt xem: 118

 

     Tháng 5/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan tư pháp tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo chức năng nhiệm vụ, cụ thể: Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tư pháp tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh rà soát các bản án hành chính mà Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, hủy quyết định hành chính hoặc buộc thực hiện hành vi hành chính của người bị kiện. Tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan tư pháp tỉnh đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp tỉnh năm 2022 để phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến: Theo Thông báo số 1495-TB/TU về hỗ trợ kinh phí lắp đặt trang thiết bị, phục vụ tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến của Tòa án nhân dân tỉnh.

     - Chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục tiển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 16-KL/BCĐ ngày 04/4/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh: (1)Công an tỉnh: Tham gia đóng góp ý kiến 06 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành; tiếp tục phối hợp TAND tỉnh trong việc xây dựng dự toán, đề xuất kinh phí để hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến; tiếp tục triển khai kế hoạch lắp camera tại phòng hỏi cung. Trong tháng bắt giữ 55 đối tượng; khởi tố mới 40 vụ, 81 bị can; kết luận chuyển VKS đề nghị truy tố 52 vụ, 109 bị can. Kết quả thụ lý, giải quyết: 64/164 tin. (2) Viện kiểm sát nhân dân hai cấp: Thường xuyên phối hợp với TAND hai cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa có ghi âm, ghi hình để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong tháng, thực hành quyền công tố và kiểm sát tiếp nhận thụ lý tin báo, tố giác tội phạm 121 tin, đã giải quyết 78 tin (khởi tố 55, không khởi tố 23), tạm đình chỉ 03 tin, đang giải quyết 40 tin (trong hạn). Kiểm sát điều tra vụ án hình sự tổng số 158 vụ/331 bị can (cũ 100 vụ/225 bị can, đã khởi tố điều tra 63 vụ/121 bị can, tạm đình chỉ 01 vụ, đình chỉ 01 bị can, đang giải quyết 94 vụ/209 bị can. Thực hành quyền công tốt và kiểm sat hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 94 vụ/164 bị can, đã truy tố 54 vụ/82 bị can, tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị can, hiện đang giải quyết 39 vụ/82 bị can. Thực hành quyền công tốt và kiểm sát xét xử vụ án hình sự sơ thẩm 97 vụ/236 bị cáo, Tòa án đã xét xử 28 vụ/63 bị cáo, đình chỉ 01 vụ/01 bị cáo, đang giải quyết 68 vụ/172 bị cáo; phúc thẩm 05 vụ/11 bị cáo, đã xét xử 02 vụ/05 bị cáo. Kiểm sát việc tạm giữ tạm giữ 65 người, kiểm sát việc tạm giam 487 người, cơ quan chức năng đã giải quyết 77 người, hiện đang tạm giam 410 người; kiểm sát thi hành án hình sự: Thi hành án tử hình 89 người hiện đang tạm giam, thi hành án phạt tù có thời hạn108 người, thi hành án treo 314 người, cải tạo không giam giữ 11 người. (3) Tòa án nhân dân tỉnh hai cấp: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 176-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2022 của Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Tòa án nhân dân năm 2022; Kế hoạch số 05/KH-TA ngày 18/01/2022 của TAND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong tháng thụ lý 717 vụ, việc các loại (trong đó án cũ chuyển sang 443 vụ, việc; mới thụ lý 274 vụ, việc), đã giải quyết 248 vụ, việc. Tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm, tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TANDTC ngày 26/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về áp dụng dịch vụ công trực tuyến gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và phần mềm quản lý nghiệp vụ, thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc của Tòa án nhân dân; tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án; công khai 197 Bản án, Quyết định. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh xây dựng dự toán đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí lắp đặt trang thiết bị phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến với tổng số tiền 2.883.780.000đ. (4) Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Quyết định số 19/QĐ-CTHADS ngày 07/01/2022 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các cơ quan THADS tỉnh Lào Cai năm 2022. Trong tháng thụ lý: 1.990 việc/1.251.965.087.000 đồng  (số cũ là 1.740 việc/1.222.130.535.000 đồng; số mới thụ lý là 250 việc/29 834 552 đồng). Trong đó: Thu hồi quyết định Thi hành án 01 việc/ 300.000 đồng; Ủy thác thi hành 01 việc/137.544 000 đồng. Tổng số việc phải thi hành là 1.988 việc/1.251.827.243.000 đồng, trong đó: Số việc có điều kiện thi hành là 882 việc/764.661.754.000 đồng; số việc chưa có điều kiện thi hành là 1.106 việc/487.165.489.000 đồng; đã giải quyết xong 254 việc/3.355.746.000 đồng, số việc chuyển kỳ sau là 1734 việc/1.248.471.497.000 đồng. Theo dõi thi hành án hành chính 06 việc.

     - Chỉ đạo  Sở Tư pháp tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan bổ trợ tư pháp: (1) Về công chứng: Tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Văn bản tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công chứng (sửa đổi) và ban hành 08 văn bản để quản lý về lĩnh vực công chứng.Trong tháng 5, Phòng Công chứng 1 thực hiện tổng số việc công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch và chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký: 1.196.000 việc. (2) Về quản lý luật sư: Ban hành Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 21/4/2022 kiểm tra tổ chức hành nghề luật sư - VPLS Ngọc Bảo. Trong tháng Đoàn Luật sư tỉnh đã phân công các tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư tham gia bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng 02 vụ việc. (3) Về giám định tư pháp: Tham mưu trình UBND tỉnh công bố Danh Sách giám định viên tư pháp; về việc ban hành Quyết định uỷ quyền việc cấp thẻ,cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Ban hành báo cáo về việc tổng kết thi hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát  triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kế hoạch về việc mở các lớp tập huấn hộ tịch, bồi thường nhà nước, giám định tư pháp năm 2022. Trong tháng, Trung tâm giám định pháp y và Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh giám định được 74 yêu cầu. (4) Về đấu giá tài sản: Ban hành Giấy đăng ký hoạt động và quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; văn bản rà soát quy định pháp luật về đấu giá  tài sản và Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND; cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; Thông báo lịch kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá; đề nghị công bố danh sách Tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản. Trong tháng, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đăng 18 thông báo đấu giá tài sản; người có tài sản đăng 20 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Trong tháng, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã nhận ký hợp đồng 15 hợp đồng (tháng trước chuyển sang 06 hợp đồng); đã tổ chức đấu giá theo quy định. (5) Về công tác Trợ giúp pháp lý: Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý 251 vụ/251 lượt người (trong đó có 167 vụ tố tụng từ tháng trước chuyển  sang); tư vấn pháp luật 48 vụ (Hôn nhân gia đình 32; Đất đai 07; Dân sự 09). Đã thực hiện xong 48/48 vụ việc, đạt 100%. Tham gia tố tụng: 203 vụ (Hình sự 185; Hôn nhân gia đình 18). Đang thực hiện TGPL theo suốt quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng. Tổ chức được 28 đợt truyền thông về địa bàn các thôn, xã của các huyện trên địa bàn tỉnh. Qua các đợt truyền thông, đã tuyên truyền, phổ biến tới người dân về chính sách TGPL của Nhà nước theo quy định của Luật TGPL năm 2017; một số quy định của pháp luật về đất đai, về hôn nhân gia đình, về phòng chống tội phạm mua, bán người, về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trình tự thủ tục khởi kiện vụ án dân sự...;(6) Về Thừa phát lại: Tiếp nhận, vào sổ đăng ký 09 vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại Sa Pa.

Đ/c Lý Văn Hải- UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì

Hội nghị giao ban công tác NC, PCTNTC, CCTP tháng 5/2022

     - Về phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tỉnh tiếp tục chỉ đạo: (1) Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục tham mưu Đoàn Kiểm tra BCĐ CCTP tỉnh thực hiện cuộc kiểm tra của BCĐ CCTP tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tư pháp tỉnh; phối hợp TAND tỉnh tổng hợp báo cáo rà soát các bản án hành chính mà Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, hủy quyết định hành chính hoặc buộc thực hiện hành vi hành chính của người bị kiện. (2) Sở Tài chính tỉnh tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh tham mưu thẩm định đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp để triển khai Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội khóa XV về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kết quả thực hiện. (3) Các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; xác định các vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm minh, kịp thời nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh rà soát, báo cáo chỉ đạo có biện pháp xử lý, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ theo quy định. (4) Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động cải cách tư pháp; chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; xem xét, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho hoạt động cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 225
  • Trong tuần: 3,519
  • Tất cả: 654,864
Đăng nhập