Thành phố Lào Cai, kết quả công tác nội chính tháng 8/2021
Lượt xem: 34
Trong tháng 8/2021, Thành ủy Lào Cai đã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; các cơ quan nội chính thành phố; các cơ quan liên quan các đảng ủy cấp xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức thực hiện Thông báo số 330-TB/TU, ngày 28/6/2021 về kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị sơ kết công tác Nội chính, PCTN, CCTP 6 tháng đầu năm 2021; chủ động tham mưu, đề xuất cho Thành ủy, UBND thành phố các giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nội chính, PCTN, CCTP. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các quy định, chế độ chính sách về bồi thường, tái định cư, Luật và các quy định của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo... ban hành 01 Thông báo kết luận, 03 công văn chỉ đạo xác minh, giải quyết dư luận xã hội theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Trật tự an toàn xã hội nhìn chung đảm bảo, các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát, tăng cường các hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật góp phần quan trọng vào việc răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Thành ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính PCTN CCTP tháng 8/2021

- Công an thành phố: Tiếp nhận thụ lý, giải quyết kịp thời tin báo vi phạm, tội phạm, tuần tra trấn áp tội phạm, thường xuyên kiểm soát, tuần tra trật tự ATGT; tiến hành điều tra 35 vụ/48 bị can (Trong đó mới khởi tố 17 vụ/23 bị can), Công an thành phố đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 06 vụ/06 bị can; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Viện kiểm sát Nhân dân thành phố: Phối hợp với các cơ quan trong khối nắm bắt, phân loại, xử lý các vụ việc vi phạm, tội phạm, tình hình chấp hành pháp luật, diễn biến tai tệ nạn trên địa bàn thành phố. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 35vụ/48 bị can. Truy tố chuyển tòa án xét xử 11 vụ/13 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 23 vụ/39 bị cáo; tham gia 12 phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; kiểm sát 02 quyết định miễn, giảm thời gian chấp hành áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại; kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án và các việc khác theo quy định của pháp luật.

 - Toà án Nhân dân thành phố: Thụ lý 23 vụ án hình sự/39 bị cáo (trong đó số mới thụ lý 11 vụ/13 bị cáo), 266 vụ, việc dân sự - Hôn nhân gia đình – Kinh doanh thương mại (trong đó mới thụ lý: 71 vụ, việc) . Tòa án đã xét xử 16 vụ/22 bị cáo; giải quyết 77 vụ, việc dân sự - Hôn nhân gia đình – Kinh doanh thương mại. Ra 12 quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 23 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, ra 02 quyết định miễn, giảm thời gian chấp hành áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại. Ban hành 11 quyết định thi hành án hình sự đảm bảo có căn cứ đúng quy định pháp luật. Các bản án, quyết định đều đúng người, đúng tội, không xử oan sai, bỏ lọt tội phạm.

 - Chi cục Thi hành án dân sự: Thụ lý 671 việc/446.813.519.437 đồng. Giải quyết xong: 79 việc/13.339.127.000 đồng. Số đang giải quyết 592 việc/433.474.392.437 đồng. Tổ chức rà soát, phân loại hồ sơ, xây dựng kế hoạch đôn đốc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Thực hiện việc tống đạt các quyết định về thi hành án; việc hoàn trả tiền, tài sản cho đương sự kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn pháp luật quy định. Tiếp tục tổ chức xác minh các vụ việc chưa có điều kiện đúng thời hạn quy định, kịp thời đăng tải danh sách án chưa có điều kiện thi hành trên cổng thông tin điện tử. Trong tháng, ban hành 08 quyết định cưỡng chế thi hành án, kết quả: Cưỡng chế thành công 07/07 trường hợp, 01 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế.

- Hải quan cửa khẩu và Hải quan đường sắt: Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt hoạt động xuất nhập khẩu và đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Siết chặt công tác quản lý, giám sát đối với hàng hóa làm thủ tục tạm nhập tái xuất, xuất nhập kho ngoại quan; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, hàng hóa của cư dân biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong tháng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 82,1 tỷ đồng, phát hiện 11 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 15,6 triệu đồng; Chi cục Hải quan Đường sắt thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 31,4 tỷ đồng, phát hiện 02 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 1,5 triệu đồng

- Đội Quản lý thị trường: Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra kiểm soát ngăn chặn, kịp thời xử lý đối với các hoạt động buôn lâu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực biên giới trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát giữ ổn định giá cả thị trường, kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, nhãn hàng hoá, niêm yết giá, an toàn thực phẩm và nhất là các mặt hàng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19,… Qua việc thực hiện nhiệm vụ phát hiện 16 vụ vi phạm hành chính, đã xử phạt vi phạm 185.000.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm là 280.840.000 đồng

- Thanh tra thành phố: Tháng 8/2021, tổng số lượt tiếp công dân 66 lượt/69 người (không có đoàn đông người, trong đó, các xã, phường tiếp 44 lượt/44 người, Ban tiếp công dân thành phố 22 lượt/25 người, nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và về xây dựng đô thị. Thụ lý tổng số 195 đơn, trong đó: đơn tồn kỳ trước chuyển sang 80 đơn, tiếp nhận trong tháng 115 đơn (Thành phố 58; xã, phường 57), nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và chính sách-xã hội; đã giải quyết: 31 đơn (Thành phố 09; xã, phường); đang giải quyết 164 đơn (Thành phố 129; xã, phường 35). Trong tháng, tiếp tục tiến hành thanh tra 02 cuộc, ban hành kết luận thanh tra 01 cuộc đối với Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Lào Cai.

- Hạt Kiểm Lâm: Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lâm nghiệp và thi hành pháp luật trên lĩnh vực phát triển rừng, quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Quản lý tốt 12 trại nuôi động vật hoang dã hiện có trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo tham mưu cho xã, phường, chủ rừng thực hiện tốt công tác chống chặt phá, lấn chiếm rừng, buôn lậu lâm sản. Đôn đốc các xã, phường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng cho các chủ rừng, chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ sẵn sàng cơ động ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra. Trong tháng, phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm hành chính, phạt tiền 9.000.000 đồng.

- Phòng tài nguyên & môi trường: Trong tháng, phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Lào Cai thực hiện quản lý đất đai hiệu quả, đảm bảo công tác quản lý về tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường... Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đã đi vào nề nếp, triển khai thành công đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. Trong tháng, đơn vị đã thụ lý 23 đơn (trong đó tiếp nhận mới 01 đơn), đã tham mưu trả lời 0 đơn, hiện đang giải quyết 23 đơn. Qua công tác chuyên môn chưa phát hiện xử lý hành chính trường hợp nào.

 - Chi cục thuế: Qua công tác chuyên môn đã phát hiện xử lý hành chính 24 trường hợp với số tiền 149.307.802 đồng; truy thu đối với 05 trường hợp với số tiền 60.080.096 đồng.

 - Kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW: Thành ủy Lào Cai tiếp tục tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo; bố trí địa điểm thuận tiện, cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ công tác tiếp công dân.

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 800
  • Trong tuần: 1,653
  • Tất cả: 396,225
Đăng nhập