Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 05/2022
Lượt xem: 470
Thực hiện Quy chế số 20-QC/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, về phối hợp thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ngày 27/5/2022, Ban Nội chính  Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức hội nghị giao ban  công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022.

 

Đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan khối nội chính tỉnh.

           Trong tháng 5/2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính tỉnh tập trung tổ chức thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022; Quy định số 247-QĐ/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh uỷ về trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách địa bàn, lĩnh vực; đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị năm 2021; kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 20/3/2017; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo tự kiểm tra theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; xây dựng chuyên đề theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐĐA ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; xây dựng báo cáo phục vụ tổng kết 10 năm hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNTC theo Kế hoạch; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị .

          Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác quốc phòng, quân sự và công tác biên phòng; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Các cơ quan trong khối nội chính phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong việc nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh.

          Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong tháng 6/2022 đồng chí đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham dự hội nghị thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; Chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, biên phòng, an ninh trật tự và các kế hoạch, thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện yêu cầu của Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và CCTP, trọng tâm là thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh và hoàn thành báo cáo chuyên đề “Thực trạng kiểm soát quyền lực để PCTN,TC của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của tỉnh”. Tăng cường công tác quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới quốc gia, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giớ; duy trì, thực hiện tốt hoạt động đối ngoại; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm từ cơ sở những vụ việc phát sinh. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng để gây rối, bôi nhọ, làm mất đoàn kết nội bộ. Bảo đảm các nhiệm vụ cải cách tư pháp được thực hiện đồng bộ; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, hoạt động bổ trợ tư pháp, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu CCTP.

 

Ngọc Thúy (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 404
  • Trong tuần: 3,698
  • Tất cả: 655,043
Đăng nhập