Ban Nội chính Tỉnh ủy, kết quả công tác tháng 5/2022
Lượt xem: 60

 

Tháng 5/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, PCTNTC, CCTP góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Tổng hợp, trình Tỉnh ủy ban hành: (1) báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2015 đến năm 2021; (2) báo cáo nội chính, PCTNTC và CCTP tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022; (3) báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (4) báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; (5) báo cáo tự kiểm tra công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực theo Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 20/4/2022.

- Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực BCĐ CCTP tỉnh: Tham mưu ban hành, tổ chức công bố Quyết định, Kế hoạch và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn kiểm tra của BCĐ CCTP tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tư pháp tỉnh; ban hành văn bản rà soát các bản án hành chính mà Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, hủy quyết định hành chính hoặc buộc thực hiện hành vi hành chính của người bị kiện; làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đoàn Kiểm tra BCĐ CCTP tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai Khóa XVI, về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025: Tổ chức làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ Đề án số 16-ĐA/TU năm 2022. 

 Tiếp tục triển khai 03 cuộc kiểm tra: 01 cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Thắng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, CCTP; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn. Việc thực hiện các thông báo kết luận, văn bản yêu cầu của Tỉnh ủy (hiện đang kiểm tra trực tiếp tại huyện Bảo Thắng); 02 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, khóa XVI đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương và Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà (có mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tham gia): (1) cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà, đã thực hiện xong việc kiểm tra trực tiếp, hiện đang tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra; (2) cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương: Đã ban hành thông báo lùi thời gian kiểm tra trực tiếp sang tháng 6/2022. Các cán bộ tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát và rà soát khi được phối hợp (01 tổ rà soát quy chế làm việc, quy chế phối hợp do Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì; 02 đoàn giám sát do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì).

- Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU vào ngày 25/4/2022 (01 buổi/ 02 lượt/ 03 công dân). Báo cáo kết quả đề xuất xử lý đối với các ý kiến, kiến nghị của công dân sau phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư. Thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân theo lịch, tiếp 05 buổi/15 lượt/20 công dân (nội dung phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, lĩnh vực hành chính, Tư pháp, chế độ chính sách…),tiếp nhận xử lý 38/38 đơn; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền: 18 vụ án, vụ việc; ban hành 12 văn bản đôn đốc xử lý vụ án, vụ việc, đơn thư; Báo cáo tiến độ các vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các vụ án, vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi.

- Thực hiện tốt các nhiệm vu thường xuyên và phát sinh theo quy định.

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 282
  • Trong tuần: 3,576
  • Tất cả: 654,921
Đăng nhập