Ban Nội chính Tỉnh ủy, giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2024. ​
Lượt xem: 55
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức họp giao ban tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2024, đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ công chức, người lao động thuộc Ban.

Tháng 1/2024, tập thể lãnh đạo Ban đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, cán bộ theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Quyết định số 783-QĐ/TU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ.

Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế" năm 2023; (2) Văn bản về việc triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh: Trình Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành: Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC; Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, việc thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2022-2023); chương trình kiểm tra, giám sát và chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2024; kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

 Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Đề án số 16-ĐA/TU, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; kế hoạch làm việc, khảo sát, nắm tình hình thực hiện Đề án năm 2024; hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án 16-ĐA/TU năm 2023.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU (01 buổi/01 lượt/01 công dân). Thực hiện tiếp công dân theo nhiệm vụ của Ban tại Trụ sở Tiếp công dân theo lịch 04 buổi/14 lượt/34 công dân. Tham gia 03 ngày tiếp công dân của Thường trực HĐND và Thường trực UBND tỉnh; tiếp nhận xử lý và tham mưu xử lý 29/31 đơn.

Tổ chức tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2024; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2024. Phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Lào Cai và một số tổ chức, đơn vị tổ chức trao tặng quà Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pha Long (huyện Mường Khương); phường Bắc Lệnh, xã Đồng Tuyển (thành phố Lào Cai) và một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Lào Cai tổng số 345 suất quà với tổng số tiền là 175 triệu đồng và tổ chức thăm và chúc tết Đồn Biên phòng Pha Long (Huyện Mường Khương).

Về phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2024: Các phòng thuộc Ban và toàn thể cán bộ công chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong dự thảo báo cáo, trọng tâm là: Tham mưu Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân; báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh PCTN, lãng phí tiêu cực; chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sửa đổi Nghị quyết liên ngành số 04/NQ-LN ngày 05/10/2017 về phối hợp tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực 2 ban chỉ đạo. Thực hiện rà soát, quy hoạch cán bộ, quản lý theo quy định nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 và năm 2024; rà soát xây dựng Đề án vị trí của Ban. Bên cạnh đó, trong tháng 2/2024 (từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024) là thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cán bộ công chức cơ quan thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và các quy định về phòng chống rượu bia khi tham gia giao thông; việc thực hiện trực tết theo quy định; theo dõi, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian nghỉ tết Giáp Thìn 2024 theo chức năng, nhiệm vụ. Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 các phòng và cán bộ, công chức, người lao động thuộc Ban triển khai ngay các công việc theo kế hoạch đảm bảo tiến độ đề ra.

                                                                                                                                                            Nguyễn Định

Ban Nội chính Tỉnh ủy

                                                                           

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập