Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai, kết quả hoạt động tháng 4/2022
Lượt xem: 180
Tháng 4/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốt kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh quý I/2022 và chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo, một số nhiệm vụ nổi bật:

 

   

Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTNTC và CCTP tháng 4/2022

Tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động của BCĐ CCTP tỉnh Lào Cai quý I, triển khai nhiện vụ quý II/2022; kết luận sau Hội nghị. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu hoàn thiện, trình Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra của BCĐ CCTP tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025  đối với Sở Tư pháp tỉnh (Tờ trình số 95-TTr/BNCTU ngày 20/4/2022); ban hành văn bản rà soát các bản án hành chính mà Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, hủy quyết định hành chính hoặc buộc thực hiện hành vi hành chính của người bị kiện; Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan tư pháp tỉnh đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp tỉnh năm 2022 để phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến: Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 624/STC-QLNS ngày 06/4/2022 về việc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết đề nghị hỗ trợ kinh phí của cơ quan tư pháp năm 2022. Đến thời điểm báo cáo đã có 02 đơn vị: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai có n bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác CCTP năm 2022. Hiện nay Sở Tài chính đang thẩm định dự toán, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán để các đơn vị thực hiện trong tháng 4/2022Chỉ đạo các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cơ quan tư pháp tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ thành viên theo chức năng nhiệm vụ:

- Công an tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng tới Nhân dân về 02 dự án: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởLuật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phối hợp TAND tỉnh, VKSND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, dự toán, đề xuất kinh phí để hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến; tiếp tục triển khai kế hoạch lắp camera tại phòng hỏi cung; tham gia đóng góp ý kiến 07 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành. Công tác bắt, khởi tố, điều tra xử lý, truy nã tội phạm: Tổng số bắt giữ 89 đối tượng; khởi tố mới 41 vụ, 84 bị can; kết luận chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 42 vụ, 51 bị can. Số tin báo, đơn thư phải giải quyết: 164 tin, kết quả giải quyết: 59/164 tin. Công tác truy nã, truy tìm: Số đối tượng truy nã hiện còn 73 đối tượng (60 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, 13 đối tượng truy nã thường).

  - Viện kiểm sát nhân dân hai cấp: Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKS ngày 27/12/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 05/01/2022 của VKSND tỉnh Lào Cai về công tác kiểm sát năm 2022; thường xuyên phối hợp với TAND hai cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa có ghi âm, ghi hình để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong tháng, thực hành quyền công tố và kiểm sát tiếp nhận thụ lý tin báo, tố giác tội phạm 103 tin, đã giải quyết 59 tin; kiểm sát điều tra 141 vụ/276 bị can, đã kết thúc điều tra 39 vụ/50 bị can, tạm đình chỉ 02 vụ/01 bị can, hiện đang giải quyết 100 vụ/225 bị can; Kiểm sát truy tố 59 vụ/101 bị can, đã truy tố 26 vụ/44 bị can; kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự 76 vụ/228 bị cáo; Tòa án đã xét xử 32 vụ/72 bị cáo; Kiểm sát việc tạm giữ 59 người, đã giải quyết 53 người, hiện đang tạm giữ 06 người, gia hạn tạm giữ 40 người; Kiểm sát việc tạm giam 460 người, đã giải quyết 40 người, hiện đang tạm giam 420 người (số bị án tử hình đang tạm giam 84); kiểm sát thi hành án hình sự: tử hình 84 người, hiện đang tạm giam, phạt tù (Tù có thời hạn: 93 người; án treo 312 người; cải tạo không giam giữ 19 người).

Tòa án nhân dân tỉnh hai cấp: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 176-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2022 của Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Tòa án nhân dân năm 2022; Kế hoạch số 05/KH-TA ngày 18/01/2022 của TAND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Quan tâm, chú trọng công tác Cải cách tư pháp theo định hướng của Trung ương, của tỉnh, góp phần đổi mới xây dựng hoàn thiện bộ máy Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, xét xử các loại án đảm bảo nhanh chóng, đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân; trong tháng thụ lý 728 vụ, việc các loại, đã giải quyết 285 vụ, việc. Tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm, Hội đồng đánh giá các phiên tòa rút kinh nghiệm đều thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến để đánh giá; tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TANDTC ngày 26/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về áp dụng dịch vụ công trực tuyến gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và phần mềm quản lý nghiệp vụ, thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc của Tòa án nhân dân. Cử công chức tham dự tập huấn phần mềm trợ lý ảo, phần mềm quản lý văn bản trong Tòa án nhân dân; tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án; công khai 161 bản án, quyết định. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất đối với các đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai đúng quy định, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất để triển khai, tổ chức các phiên tòa trực tuyến theo quy định của Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP, ngày 15/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Quyết định số 19/QĐ-CTHADS ngày 07/01/2022 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các cơ quan THADS tỉnh Lào Cai năm 2022. Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan trong giao, nhận, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án; chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; xác minh thu tiền, tài sản thi hành án. Trong tháng, thụ lý: 2.034 việc/1.238.965.107.000đ; Tổng số việc phải thi hành là 2.029 việc/1.236.673.309.000đ; đã giải quyết xong 289 việc/14.542.774.000đ trên tổng số có điều kiện thi hành.

- Sở Tư pháp tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan bổ trợ tư pháp: (1) Quản lý luật sư: Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về luật sư; trong tháng, Đoàn Luật sư tỉnh không phân công các tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư tham gia bào chữa do không có theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. (2) Về công chứng: Trình UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp tục xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai thay thế Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh. Trong tháng, Phòng Công chứng 1 thực hiện tổng số việc công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch và chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký 1.350.000 việc. (3)Về Giám định tư pháp: Trình UBND tỉnh công bố danh sách người giám định theo vụ việc; công văn về việc thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên; trong tháng Trung tâm giám định pháp y và Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh giám định được 79 yêu cầu. (4)Về đấu giá tài sản: Triển khai thực hiện văn bản số 1375/UBND-NC ngày 06/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong tháng thực hiện tổng số đã nhận ký 10  hợp đồng, tổ chức bán đấu giá thành 04 hợp đồng. (5)Về trợ giúp pháp lý: Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 22/3/2022 Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2022; ban hành tờ trình số 20/TTr-STP ngày 22/3/2022 về việc bố trí kinh phí cho Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh mua sắm trang thiết bị tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý trong tháng là 214 vụ. (6) Về Thừa phát lại: Ban hành các văn bản về việc: tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; hỗ trợ cung cấp thông tin về thừa phát lại; Tiếp nhận, vào sổ đăng ký 8 vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại Sa Pa.

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 3,631
  • Tất cả: 654,976
Đăng nhập