Ban Nội chính Tỉnh uỷ tích cực đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số
Lượt xem: 134

    9 tháng đầu năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 117- KH/TU, ngày 13/4/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025.

anh tin bai

Một cuộc họp cơ quan thực hiện phòng họp không giấy

    Xác định Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số và triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban theo đúng quy định; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng. Cán bộ, công chức trong cơ quan khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin do Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai. Việc xử lý các văn bản đi và đến của Ban Nội chính Tỉnh ủy được thực hiện trên hệ thống Ioffice đạt trên 80%; đã thực hiện tổng số 4.881 văn bản đi và đến qua hệ thống Ioffice, trong đó phát hành 711 văn bản đi (thực hiện trình ký số trên hệ thống Ioffice 462 văn bản) tiếp nhận, xử lý 4.170 văn bản đến.

    Thực hiện tốt hệ thống ứng dụng tập trung và xử lý các công việc được giao trên Hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ. Hằng tuần, đơn vị đều tiến hành cập nhật công khai lịch công tác của lãnh đạo trên Hệ thống ứng dụng dùng chung để toàn thể cán bộ, công chức cơ quan biết thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện Hệ thống quản lý phòng họp không giấy; cơ quan, chi bộ, và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức 18 cuộc họp không giấy.

    Trong 3 tháng cuối năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Tỉnh ủy về chuyển đổi số Kế hoạch số 49-KH/BNCTU ngày 19/9/2022 về chuyển đổi số năm 2023 và kế hoạch đầu tư mua sắm lĩnh vực công nghệ thông tin giai đoạn 2023-2025; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các phần mềm ứng dụng do Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chuyển giao; đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính./.                

Quỳnh Trang
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 512
  • Trong tuần: 2,744
  • Tất cả: 892,818
Đăng nhập