Ban Nội chính tỉnh ủy Lào Cai và Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, ký kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 104
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và để tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nội dung hợp tác về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu (hai cơ quan) vừa tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm và ký kế hoạch phối hợp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu năm 2023 và giai đoạn 2023-2025

 

        Dự buổi gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, về phía Đoàn Công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai châu có đồng chí Hoàng Hữu An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu. Phía Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai có đồng chí Lý Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban, đồng chí Thân Công Thanh - Phó Trưởng Ban và toàn thể cán bộ, công chức thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai.

anh tin baianh tin bai

 

Quanh cảnh buổi gặp mặt giữa hai cơ quan

    Tại buổi gặp mặt, hai cơ quan đã thông tin tình hình, kết quả nổi bật của hai cơ quan, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong công tác, nhất là kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; về hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; việc đưa vào, đưa ra các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; về hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Trong đó tập trung vào việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh uỷ; việc tiếp nhận xử lý thông tin, phản ánh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực gửi đến Tỉnh uỷ; Quy định về cho ý kiến xử lý các vụ án vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm; việc tham mưu nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và việc thực hiện kế hoạch chuyên đề của Ban Nội chính Trung ương.

     Lãnh đạo hai cơ quan đánh giá việc ký kết kế hoạch phối hợp nhằm mục đích tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực cải cách tư pháp. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác; những phương pháp, cách làm hay của mỗi cơ quan trong việc tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác Nội chính, PCTNTC và CCTP của địa phương; việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực các ban chỉ đạo PCTNTC và CCTP tỉnh. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa hai cơ quan, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 
anh tin bai
 
anh tin bai

Hai cơ quan tặng quà lưu niệm tại buổi gặp mặt

   Về nội dung phối hợp,  hai cơ quan thống nhất tập trung 6 nhóm nội dung phối hợp, trao đổi về kinh nghiệm, cụ thể: (1) Về cách làm mới, hiệu quả trong việc tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Nội chính, PCTNTC và CCTP nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này. (2) Về cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ về công tác Nội chính, PCTNTC và CCTP trong Chương trình hành động của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; việc thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề phát hiện tham mưu chỉ đạo các vụ việc, vụ án hằng năm do Ban Nội chính Trung ương phát động. (3). Về phương pháp cụ thể hóa, vận dụng vào thực tế các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án theo quy định. (4) Về tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; việc tham mưu giúp Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. (5) Về thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh: Việc tổ chức các phiên họp định kỳ; quy trình tham mưu đưa vụ án vào và ra khỏi diện theo dõi của Ban Chỉ đạo; việc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo (6) Về việc sắp xếp t chức, biên chế của Ban Nội chính Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư.

    Lãnh hai cơ quan giao các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban triển khai thực hiện kế hoạch này và hai cơ quan thực hiện chế độ thông tin hai chiều về kết quả thực hiện. Hằng năm, luân phiên tổ chức 01 cuộc làm việc để sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; trong thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm của hai cơ quan, góp phần tạo thêm sự kết nối gắn bó giữa hai cơ quan góp phần vào sự kết nối, hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

                                                                                                                                                                 Nguyễn Thêu 

                                                                                                                                        Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 525
  • Trong tuần: 2,757
  • Tất cả: 892,831
Đăng nhập