Khối thi đua các cơ quan Tỉnh ủy ban hành kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 300
Thực hiện Quyết định số 3666/QĐ-UBND, ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 01-KH/KTĐ, ngày 02/3/2023 của Khối Thi đua các cơ quan Tỉnh ủy về hoạt động của Khối thi đua năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy (Đơn vị Trưởng Khối Thi đua năm 2023) ban hành kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

 

 Với mục đích kiểm tra để đánh giá việc tổ chức triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị trong Khối Thi đua. Đánh giá những mặt làm được, những mặt chưa làm được, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để đề ra biện pháp, giải pháp tháo gỡ nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua kiểm tra kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, các gương điển hình tiên tiến, đồng thời phát hiện và uốn nắn kịp thời các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị, theo đó:

Đối tượng kiểm tra là các cơ quan, đơn vị thành viên thuộc Khối Thi đua các cơ quan Tỉnh ủy năm 2023. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua; việc tổ chức quán triệt, triển khai các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; kết quả tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 02 cơ quan, đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đơn vị còn lại tiến hành tự kiểm tra theo Hướng dẫn số 715/SNV-TĐKT, ngày 18/9/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm Ban Nội chính, UBKT Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Báo Lào Cai; Đoàn kiểm tra; thời hiệu kiểm tra từ 01/01/2023 - 30/11/2023 dự kiến kiểm tra xong trước ngày 15/12/2023.

Các đơn vị thành viên trong khối thực hiện việc tự kiểm tra và gửi báo cáo về đơn vị trưởng khối trước ngày 08/12/2023 để phục vụ công tác kiểm tra của Khối.

                                                                                                                                                          

 

 

Quỳnh Trang - Ban Nội chính Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập