Ký Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng Cơ quan và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy
Lượt xem: 115
Căn cứ quy chế làm việc của cơ quan và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa tổ chức ký Quy chế phối hợp hoạt động. Quy chế phối hợp gồm 5 chương, 10 điều quy định về những quy định chung, nội dung, hình thức phối hợp và điều khoản thi hành.
 

    Theo Quy chế phối hợp, Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp thực hiện một số nội dung chung như:

    (1) Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở.

    (2)Thủ trưởng cơ quan chủ trì và phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đầu năm để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm qua, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm.

    (3) Đánh giá việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan và những vấn đề khác liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên. Thống nhất đưa ra mục tiêu nội dung thi đua hằng năm; phát động phong trào thi đua và thực hiện việc sơ kết, tổng kết các phong trào, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

    (4). Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý.

    (5). Thực hiện đầy đủ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn và quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác; kịp thời thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn khi có ốm đau, tai nạn rủi ro… Đồng thời, chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

    (6). Lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định.

    (7) Vận động cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tích cực thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan.

anh tin bai

Lãnh đạo Ban và BCH Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm tại buổi ký quy chế phối hợp

    Ngoài ra, Quy chế còn quy định mối quan hệ phối hợp về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc xét thi đua, xử lý kỉ luật cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao; quy định về chế độ thông tin, chế độ làm việc, việc thực hiện chế độ chính sách và đảm bảo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động có hiệu quả....

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 514
  • Trong tuần: 2,746
  • Tất cả: 892,820
Đăng nhập