Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 242

 

Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ giúp đỡ xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trong việc củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023, vừa qua Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và tổ giúp việc đã có buổi làm việc tại xã Đồng Tuyển nắm tình hình phát triển kinh tế, xã hội; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Đồng Tuyển.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã bám sát vào chủ trương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố để lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua do tỉnh, thành phố và các cấp phát động; tham gia các hoạt động đóng góp, ủng hộ, phát huy vai trò của Nhân dân trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, của địa phương; do vậy, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến nay đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã Đồng Tuyển đã đạt được 17/19 tiêu chí.

Sau khi đi nắm tình hình tại một số điểm và trao đổi, làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng thống nhất với xã Đồng Tuyển một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023. Đó là, tiếp tục bám sát vào chương trình của tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; rà soát, kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch; làm rõ những khó khăn vướng mắc, đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động  nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, lồng gắn với các phong trào thi đua yêu nước để thu hút mọi tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp sức người, sức của, trước mắt tập trung vào một số công trình dự kiến khởi công và thực hiện trong thời gian cuối năm 2023; đồng thời có giải pháp, lộ trình kịp thời đối với các tiêu chí chưa đạt. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa xã Đồng Tuyển đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện sự phân công, chỉ đạo của UBND tỉnh và Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ giúp việc Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, liên hệ phối hợp với Ban Chỉ đạo của thành phố Lào Cai để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình; tích cực bám nắm cơ sở, tham dự các cuộc họp của xã để nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban tổng hợp vào báo cáo và kiến nghị với Ban Chỉ đạo của tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở; tiếp tục kêu gọi sự tham gia ủng hộ của các tổ chức, cá nhân giúp xã triển khai thực hiện các chương trình  mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội và tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Thu Hằng (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập