Kết quả thực hiện Đề án 16-ĐA/TU về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021.
Lượt xem: 160
Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ bản đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Đề án 16.
 

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan chủ trì thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 (Đề án 16), trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ bản đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN theo yêu cầu của Đề án 16.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, chú trọng tuyên truyền chủ trương của Đảng về PCTN, tiêu cực sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác PCTN, lãng phí và cung cấp thông tin báo chí kịp thời đưa tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Lào Cai, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dân cử, báo chí, đội ngũ phóng viên, các nhà báo và quần chúng Nhân dân. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức: Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật PCTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai); tổ chức Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2021(Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 22/6/2021). Đây cũng là năm đầu tiên Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Giải “Báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cùng đợt với Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)Cuộc thi được phát động và tổ chức từ 01/01/2021 đến ngày 30/12/2021. Lễ công bố và trao Giải dự kiến sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (ngày 03/02/2022).

Công tác phối hợp giữa KTGS của Đảng với công tác thanh tra, điều tra tiếp tục được quan tâm thực hiện. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Trong đó, đã tiến hành xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền đối với 01 tập thể cấp ủy và 08 cán bộ, đảng viên, trong đó có 01 cá nhân diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý bằng hình thức cách mọi chức vụ tại Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh. Đã kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 01 vụ. Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh điều tra 06 vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, chức vụ do thanh tra chuyển sang, trong đó đã khởi tố điều tra 01 vụ. Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm 01 vụ án về tội buôn lậu, tham nhũng. Các vụ việc, vụ án tham nhũng đều được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được các cơ quan chức năng tích cực xác minh, điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đề án của một số tổ chức, đơn vị còn chậm, chưa đầy đủ, mới chú trọng thực hiện công tác KTGS, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN chưa rõ nét. Có nhiệm vụ đề án giao ở một số cơ quan, đơn vị thực hiện còn lúng túng, chưa chủ động còn trông chờ hướng dẫn của cấp trên. Chế độ thực hiện báo cáo và cung cấp thông tin của một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy chưa đưa nội dung KTGS chuyên đề về PCTN vào chương trình KTGS hằng năm và nhiệm kỳ để tổ chức thực hiện; việc đổi mới công tác tuyên truyền về PCTN, tiêu cực chưa được triển khai thực hiện đầy đủ. Tiến độ xác minh, điều tra của Công an cấp huyện đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan thanh tra chuyển sang có nơi còn chậm, chưa đảm bảo theo yêu cầu của Đề án.

Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, hạn chế, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án 16 theo kế hoạch đề ra.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nghiêm túc triển khai, thực hiện: Xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát các quy định, cơ chế, chính sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn để điều chỉnh, cập nhật mới theo quy định của Nhà nước; khắc phục kịp thời những bất cập, yếu kém, sơ hở về cơ chế, chính sách theo kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, rà soát do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện, góp phần ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị để người dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận; gắn với công bố, công khai đường dây nóng để hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính; để tiếp nhận tin tố giác hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính; sớm bố trí nguồn kinh phí để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo tiến độ được giao.

Giao Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Rà soát xây dựng hoàn thiện và tổ chức thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ về tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan điều tra hai cấp tích cực, khẩn trương thực hiện xác minh, điều tra 06 vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, chức vụ do thanh tra chuyển sang.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định của tỉnh, tham mưu tỉnh ủy chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức - cán bộ; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức việc xây dựng, thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; chống chạy chức, chạy quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đưa nhiệm vụ về: “xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tỉnh Lào Cai” vào Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững để tổ chức thực hiện.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tích cực, chủ động hướng dẫn, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ đề án giao (Kế hoạch số 07 -KH/BNCTU ngày 12/3/2021 của cơ quan thường trực, chủ trì thực hiện đề án - Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Đề án 16 năm 2021); kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hoàng Huy (BNC)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 781
  • Trong tuần: 1,634
  • Tất cả: 396,206
Đăng nhập